CZYTELNIA,  MEDIACJE

Mediacje rodzinne

Konflikty rodzinne to największa grupa spraw kierowanych do mediacji. Ich spektrum jest bardzo szerokie. Często są to sprawy o skomplikowanym charaterze i dużym natężeniu emocjonalnym. Mediacja wychodzi naprzeciw jako narzędzie, przy pomocy którego w atmosferze dialogu, wzajemnego szacunku, poszanowania praw, strony mają możliwość usłyszeć siebie nawzajem. To lekcja dla kompromisu pozostających w sporze członków rodziny, którzy mają szansę wypracować wspólnie porozumienie i polubownie zakończyć spór w obecności bezstronnego, neutralnego mediatora. 

Przedmiotem mediacji rodzinnych są najczęściej:

  • „mediacje pojednawcze”, separacja, rozwód,
  • zniesienie współwłasności, sprawy o podział majątku wspólnego (sposób podziału, spłaty),
  • sposób korzystania ze wspólnego mieszkania,
  • spory o alimenty (istnienie, zniesienie, wysokość, płatności – dla rodziców, dzieci, partnera),
  • spory o kontakty z dziećmi (władza rodzicielska, miejsce pobytu dziecka, uzgadnianie planu opieki nad dziećmi / planu wychowawczego),
  • inne konflikty rodzinne (wykluczające terapię).

Mediacja oszczędza członkom rodziny, co szczególnie istotne w przypadku rodzin z dziećmi, eskalacji negatywnych emocji w czasochłonnym, kosztownym postępowaniu sądowym. Stwarza także możliwość samodzielnego decydowania w sprawach dotyczących dzieci i majątku. Mediacja jest bardzo dobrym rozwiązaniem, gdy istniejące napięcie między stronami, emocje towarzyszące sporowi, uniemożliwiają stronom, bez udziału bezstronnej osoby, spokojną rozmowę i konstruktywne ustalenia w spornych sprawach.   

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *