O mnie

 

Kim jestem.

Nazywam się Andżelika Łukasiewicz.

Po blisko 25 latach pracy w korporacjach, w których spędziłam istotną część swojego życia, rozwijając umiejętności, kompetencje, pracując z pasją przy wielu ambitnych projektach i odnosząc sukcesy zawodowe, po doświadczeniach, które stały się moim udziałem, przyszedł czas, by zadbać o zdrowie, energię. Wspomniane doświadczenia zawodowe, obserwacje i liczne rozmowy, relacje z przełożonymi, podwładnymi, koleżankami i kolegami, z którymi miałam okazję pracować, ale także doświadczenia osobiste miały niebagatelny wpływ na kierunek zmian w moim życiu.

Rozpoczęłam praktykę w obszarach, które od lat były mi bliskie, dzięki którym wciąż poszerzam wiedzę, perspektywę, rozwijam siebie, wspieram innych, widząc i czując ogromną wartość w obszarze rozwiązywania rozmaitych konfliktów zewnętrznych i wewnętrznych.

Jestem mediatorem w sporach pozasądowych i sądowych, wpisanym na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Warszawie i w Lublinie. Wspieram strony sporu w komunikacji, określeniu interesów, negocjacjach ku rozwiązaniu konfliktu i wypracowaniu akceptowalnego przez strony porozumienia. Prowadzę prelekcje m.in. n/t polubownego rozwiązywania sporów w różnych obszarach życia, porozumienia bez przemocy. Działam również pro bono. Udzielam bezpłatnych konsultacji z zakresu mediacji rodzinnych, cywilnych, karnych.

Jestem także mentorem, coachem. Wspieram osoby, które w maratonie codziennych wyzwań, rozmaitych zawirowań życiowych utraciły radość życia, poszukują siebie lub swojej nowej drogi.

Moje wartości.

W życiu codziennym cenię wolność, szacunek, uczciwość oraz komunikację bez przemocy.

Uważam, że naszą wewnętrzną wibracją wpływamy na wszystko, co nas otacza. Mamy wpływ na to, by zmienić nas samych i życie wokół nas na pogodniejsze, szczęśliwsze. Mamy możliwość przywrócić sobie lub innym godność, szacunek, radość, harmonię, które są naszą wewnętrzną naturą, a których gdzieś po drodze zostaliśmy pozbawieni w mniejszym lub większym stopniu. 

Cytując Marshalla Rosenbera – Nie ma nic innego, nic lepszego, nic bardziej radosnego i uszczęśliwiającego zarazem niż próba wniesienia swego wkładu w szczęście i dobro innych.

Doświadczenie zawodowe.

Przez wiele lat pracowałam na stanowiskach eksperckich, managerskich w korporacjach międzynarodowych i krajowych, działających na rynkach finansowych. Więcej na LinkedIn

Z tematyką mediacji jestem związana od 2015 roku. Specjalizację i blisko roczną praktykę odbyłam pod pieczą wieloletnich mediatorów Polskiego Centrum Mediacji, którego jestem członkiem. Pracuję zgodnie z Europejskim Kodeksem Postępowania Mediatorów oraz ze Standardami prowadzenia mediacji i postępowania mediatora i Kodeksem Etycznym Mediatorów Polskich, ustalonymi przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów. 

Mentoringiem zajmuję się od 2013 roku. Moim doświadczeniem jest m.in. zbudowanie efektywnych zespołów, zarządzanie produktami, projektami, zmianą, konfliktem, przywództwo w obliczu fuzji. Miałam przyjemność towarzyszyć wielu osobom w ich rozwoju zawodowym, wspierając w doskonaleniu kompetencji, odkrywaniu potencjałów, talentów w ich najlepiej pojętym interesie.

Wykształcenie.

Ukończyłam stacjonarne studia magisterskie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi w Szkole Głównej Administracji i Zarządzania w Warszawie, w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Warszawie, studia podyplomowe na kierunku Mediacje i negocjacje biznesowe na Uczelni Łazarskiego. Uczestniczyłam w licznych szkoleniach managerskich, m.in. z zarządzania zmianą, zarządzania konfliktem, przywództwa w zmieniającej się sytuacji rynkowej, mentoringu.

Ukończyłam też specjalistyczne szkolenia z zakresu mediacji m.in. cywilnych, gospodarczych i pracowniczych, mediacji w sprawach rodzinnych oraz o rozwód i separację, mediacji rówieśniczych, mediacji w postępowaniu w sprawach nieletnich i w postępowaniu karnym, zorganizowane przez PCM.

Byłam również uczestnikiem wielu szkoleń, warsztatów poświęconych m.in. porozumieniu bez przemocy, mobbingowi, turkusowym organizacjom, przemocy domowej, coachingowi rodzicielskiemu, świadomemu rodzicielstwu.

Zainteresowania.

W kręgu moich zainteresowań znajduje się m.in. sztuka w szerokim znaczeniu tego słowa, nauki wspierające dokonanie kluczowych zmian w różnych aspektach życia, odrzucenia fałszywych przekonań i zastępowania ich wspierającymi, m.in. psychobiologia, neurobiologia, fizyka kwantowa, medycyna naturalna. Zgłębiam wiedzę i techniki, które sprawdzają się w indywidualnych przypadkach. Subtelne zmiany w sposobie korzystania z mózgu i serca, odczuwania, wyrażania, uwalniania emocji oraz w stylu życia stanowią klucz do korzystnych zmian zachodzących nie tylko w ciele, ale także w relacjach z sobą samymi i w relacjach międzyludzkich.