O mnie

 

Kim jestem.

Nazywam się Andżelika Łukasiewicz.

Po blisko 25 latach pracy w korporacjach, w których spędziłam istotną część swojego życia, rozwijając umiejętności, kompetencje, pracując z pasją przy wielu ambitnych projektach i odnosząc sukcesy zawodowe, po doświadczeniach, które stały się moim udziałem, przyszedł czas, by zadbać o zdrowie, energię. Wspomniane doświadczenia zawodowe, obserwacje i liczne rozmowy, relacje z przełożonymi, podwładnymi, koleżankami i kolegami, z którymi miałam okazję pracować, ale także doświadczenia osobiste miały niebagatelny wpływ na kierunek zmian w moim życiu.

Rozpoczęłam praktykę w obszarach, które od lat były mi bliskie, dzięki którym wciąż poszerzam wiedzę, perspektywę, rozwijam siebie, wspieram innych, widząc i czując ogromną wartość w obszarze rozwiązywania rozmaitych konfliktów, zewnętrznych i wewnętrznych.

Jestem mediatorem w sporach pozasądowych i sądowych, wpisanym na listę stałych mediatorów przy Sądach Okręgowych w Warszawie, Lublinie i Wrocławiu. Wspieram strony sporu w komunikacji, określeniu interesów, negocjacjach ku rozwiązaniu konfliktu i wypracowaniu akceptowalnego przez strony porozumienia. Prowadzę prelekcje m.in. n/t polubownego rozwiązywania sporów w różnych obszarach życia. Działam również pro bono. Udzielam bezpłatnych konsultacji z zakresu mediacji rodzinnych, cywilnych, gospodarczych i karnych.

Wspieram osoby, które w maratonie codziennych wyzwań, rozmaitych zawirowań życiowych utraciły radość życia, poszukują siebie, nowej drogi, czasem wiary, nadziei lub miłości a czasem wysłuchania. 

Moje wartości.

W życiu codziennym cenię wolność, szacunek, uczciwość, uważność, współodczuwanie oraz komunikację bez przemocy.

Uważam, że swoją wewnętrzną wibracją wpływamy na wszystko, co nas otacza. Mamy wpływ na to, by zmieniać samych siebie i życie wokół nas na szczęśliwsze. Mamy możliwość przywrócić sobie lub innym godność, szacunek, radość, harmonię, które są wewnętrzną naturą każdego, a których gdzieś po drodze zostaliśmy pozbawieni w mniejszym lub większym stopniu. 

Cytując Marshalla Rosenberga – Nie ma nic innego, nic lepszego, nic bardziej radosnego i uszczęśliwiającego zarazem niż próba wniesienia swego wkładu w szczęście i dobro innych.

Doświadczenie zawodowe.

Przez wiele lat pracowałam na stanowiskach eksperckich, managerskich w korporacjach międzynarodowych i krajowych, działających na rynkach finansowych. Więcej na LinkedIn

Z mediacjami jestem związana od 2015 r. Specjalizację i blisko roczną praktykę odbyłam pod pieczą senioralnych mediatorów Polskiego Centrum Mediacji, którego jestem członkiem. Pracuję zgodnie z Europejskim Kodeksem Postępowania Mediatorów oraz ze Standardami prowadzenia mediacji i postępowania mediatora i Kodeksem Etycznym Mediatorów Polskich, ustalonymi przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów. 

Mentoringiem zajmuję się od 2013 roku. Moim doświadczeniem jest m.in. zbudowanie efektywnych zespołów, zarządzanie produktami, projektami, zmianą, konfliktem, przywództwo w obliczu fuzji. Miałam przyjemność towarzyszyć wielu osobom w ich rozwoju zawodowym, wspierając w doskonaleniu kompetencji, odkrywaniu potencjałów, talentów w ich najlepiej pojętym interesie.

Wykształcenie.

Ukończyłam stacjonarne studia magisterskie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi w Szkole Głównej Administracji i Zarządzania w Warszawie, w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Warszawie, studia podyplomowe na kierunku Mediacje i negocjacje biznesowe na Uczelni Łazarskiego. Uczestniczyłam w licznych szkoleniach managerskich, m.in. z zarządzania zmianą, zarządzania konfliktem, przywództwa w zmieniającej się sytuacji rynkowej, mentoringu.

Ukończyłam też specjalistyczne szkolenia z zakresu mediacji m.in. cywilnych, gospodarczych i pracowniczych, mediacji w sprawach rodzinnych oraz o rozwód i separację, mediacji rówieśniczych, mediacji w postępowaniu w sprawach nieletnich i w postępowaniu karnym w w/w Polskim Centrum Mediacji.

Byłam uczestnikiem wielu szkoleń, warsztatów poświęconych m.in. porozumieniu bez przemocy, mobbingowi, turkusowym organizacjom, przemocy domowej, coachingowi rodzicielskiemu, świadomemu rodzicielstwu.

Zainteresowania.

W kręgu moich zainteresowań znajduje się m.in. sztuka w szerokim znaczeniu tego słowa, nauki (m.in. psychobiologia, neuroplastyka, fizyka kwantowa, medycyna naturalna) wspierające zmiany w różnych obszarach życia, w szczególności odejście od fałszywych przekonań i zastępowanie ich wspierającymi. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach, warsztatach. Zgłębiam wiedzę, techniki, które sprawdzają się w indywidualnych przypadkach.

Subtelne zmiany w stylu życia, w sposobie korzystania z mózgu i serca, w odczuwaniu, wyrażaniu, uwalnianiu emocji stanowią klucz do pozytywnych zmian w ciele, w relacjach z sobą samymi oraz w relacjach międzyludzkich.