CZYTELNIA

Style i kolory miłości

 

Kolorowy model miłości według John’a Lee, który w książce „Kolory Miłości”, opisał style miłości na kole kolorów, jest ponadczasowy. Tak jak istnieją trzy podstawowe kolory, Lee zasugerował, że istnieją trzy podstawowe style miłości. Te trzy style miłości to: (1) Eros – kolor czerwony, (2) Ludos – kolor niebieski i (3) Storge – kolor żółty.

Kontynuując analogię koła kolorów, Lee zaproponował, że tak jak można łączyć podstawowe kolory, aby stworzyć kolory uzupełniające, tak można połączyć te trzy podstawowe style miłości tworząc w ten sposób dziewięć różnych wtórnych stylów miłosnych. Na przykład połączenie Eros i Ludos spowoduje powstanie Manii, czyli miłości obsesyjnej.

Typologia miłości według John’a Lee

Trzy style podstawowe:
Eros – miłość idealna
Ludos – miłość jako zabawa
Storge – miłość jako przyjaźń

Trzy drugorzędne style:
Mania (Eros + Ludos) – miłość obsesyjna
Pragma (Ludos + Storge) – miłość pragmatyczna
Agape (Eros + Storge) – miłość altruistyczna

Eros jest typem miłości namiętnej, erotycznej.

Osoby przeżywające ten rodzaj miłości posiadają własny wzorzec idealnego partnera. Są otwarte w doświadczeniu uczuć, których nie zamierzają kontrolować. Przy tym są ufne i mało zaborcze, czy zazdrosne. Miłość traktują jako wartość samą w sobie.

Ludos oznacza w języku łacińskim grę, zabawę i tak też osoby przejawiające ten  styl traktują miłość.

Takie osoby są otwarte w wyrażaniu swych uczuć i nie lubią zazdrości, która wzmaga ich niechęć. Są swego rodzaju kolekcjonerami przygód miłosnych i nie angażują się głęboko w żaden związek. Są skłonne twierdzić, że kochają wszystkich swoich partnerów, którym są rzadko wierni, a którzy są na ogół osobami atrakcyjnymi, budzącymi pożądanie.

Storge jest miłością opartą na poczuciu wspólnoty, przyjaźni, braterstwie, lojalności i zaufaniu do drugiej osoby.

Osoby przejawiające ten styl nie angażują się w związki od pierwszego wejrzenia, lecz takie, które są oparte na podobnych zainteresowaniach, cechach oraz aktywności życiowej. Osoby te nie są skłonne do wyrażania swoich uczuć, są osobami otwartymi, nie idealizują swoich partnerów i potrafią akceptować ich wady.

Mania to miłość, w której łączą się zazdrość, zaborczość, potrzeba kontroli i obsesyjne myślenie o partnerze.

Mania jest połączeniem dwóch stylów podstawowych – erosa i ludusa. W tym typie miłości pojawia się wiele lęków oraz niepokojów, co może dezorganizować funkcjonowanie społeczne, intelektualne i zawodowe danej osoby. Miłość w rozumieniu osoby przeżywającej manię jest istotą życia.  Rzadko jednak przynosi ona zadowolenie i emocjonalną równowagę.

Pragma – osoby o takim stylu przeżywania miłości wiedzą bardzo dokładnie czego oczekują od swego partnera.

Pragma jest mieszanką storge i ludusa. Tacy ludzie dobrze kontrolują swoje uczucia dopóki nie poznają danej osoby. Są to zazwyczaj osoby ostrożne, systematyczne, mało otwarte, które nie lubią niczego przyspieszać, ponieważ najważniejsze jest dokonanie dobrego wyboru.  Dbają o związek i swego partnera, co przejawia się w tym, że potrafią dużo poświęcić oraz pracować na rzecz związku. Ich związki są raczej przewidywalne, satysfakcjonujące i oparte na dobrym dopasowaniu.

Agape jest stylem miłości altruistycznej, nieegoistycznej, bezinteresownej, ale spotykanej najrzadziej.

Jest połączeniem erosa i storge. Miłość istnieje po to, żeby dawać ją innym ludziom, którzy tej miłości potrzebują, czasem za cenę własnego szczęścia. Osoby te silnie angażują się w związek, są czułe i oddane. Nie odmawiają też pomocy innym potrzebującym ludziom.

Czy rezprezentujemy tylko jeden styl miłości?

Style opisane powyżej nie są niezmienne w ciągu życia. Ulegają one rozmaitym wpływom, do których zaliczyć należy kulturę, życiowe doświadczenia oraz związki z różnymi osobami. Jest też mało prawdopodobne, aby jedna osoba przeżywała miłość tylko na jeden sposób. Zazwyczaj istnieje nieskończenie wiele możliwości łączenia się ze sobą poszczególnych typów miłości.

Dla przykładu, jedna osoba może przeżywać miłość na każdy z wymienionych sposobów, ale natężenie każdego ze stylów będzie inne. Dominować może na przykład storge i pragma, a eros może znajdować się na średnim poziomie. Słabsza może być mania, a najsłabszy ludos. Inna osoba może mieć na przykład bardzo silny styl miłości ludycznej i erotycznej, a bardzo niski storge oraz pragmę.

Nie ma wzorca idealnego. Każdy z nas inaczej doświadcza miłości, ale wzorce w związku małżeńskim czy partnerskim są do siebie zazwyczaj dobrze dopasowane.

A czym dla Ciebie jest miłość?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *