CZYTELNIA,  MEDIACJE

Testament notarialny a testament własnoręczny

 

Testament jest czynnością prawną, która może być przeprowadzona na kilka różnych sposobów. Popularnością cieszyły się testamenty sporządzane osobiście przez testatora (tzn. testamenty własnoręczne) oraz testamenty notarialne. W miarę wzrostu świadomości prawnej społeczeństwa rośnie rola tego ostatniego dokumentu.

Często zdarza się, że z testamentów własnoręcznych wynikają komplikacje, czego nie był w staanie przewidzieć spadkodawca.

Nieznajomość prawa przez testatora skutkuje tym, że w testamentach własnoręcznych popełnia błędy np. dot. zapisów czy wydziedziczenia. Nieprecyzyjne zapisy mogą doprowadzić do sporu pomiędzy spadkobiercami, a wówczas testament będzie podlegał ocenie sądu i może się zdarzyć okazać, że wola spadkodawcy wyrażona w testamencie zostanie zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego zastąpiona zasadami ustawowymi, co oznacza, że w pierwszej kolejności dziedziczyć będą żona/mąż i dzieci, o ile są, a w razie ich braku dalsi krewni, a nie osoby wskazane przez spadkodawcę.

Testament sporządzony w formie aktu notarialnego jest stosunkowo trudny do podważenia. Czynności notarialne dokonane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego. Zakwestionowanie jego treści może nastąpić tylko w szczególnych okolicznościach. Osoba, która kwestionuje prawdziwość dokumentu urzędowego, powinna to udowodnić. Złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego daje wysoki stopień prawdopodobieństwa, że osoba składająca takie oświadczenie uzyska zamierzony efekt. Notariusz jest zobowiązany wytłumaczyć wszelkie zawiłości związane z testamentem oraz zaproponować taką treść, która pozwoli w pełni zrealizować zamierzenia testatora na wypadek jego śmierci.

Warto wiedzieć, że testament notarialny może na prośbę testatora zostać zarejestrowany w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT) utworzonym przez Krajową Radę Notarialną. Rejestracja taka jest warta rozważenia, dla spadkodawcy jest bezpłatna, a umożliwia osobom zainteresowanym szybkie odszukanie testamentu po śmierci testatora.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *