CZYTELNIA,  MEDIACJE

Zalety mediacji

Przejrzystość procesu mediacyjnego, w którym strony mogą swobodnie wypowiadać się, proponować rozwiązania sporu, w przeciwieństwie do sformalizowanego procesu sądowego.

Dyskrecja mediacji wąski krąg osób ma wiedzę o mediacji, co jest istotne zważywszy, że informacje o sporach sądowych zazwyczaj negatywnie wpływają na wizerunek osoby lub firmy.

Poufność przebiegu mediacji i ustaleń – odnosi się do mediatora, którego obowiązuje tajemnica zawodowa, podczas, gdy posiedzenia sądowe co do zasady są jawne.

Efektywność nieszablonowych rozwiązań – mediator zgodnie z zasadami pomaga stronom w znalezieniu rozwiązań sporu, dbając m.in. o dobrą komunikację.

Udział w mediacji przerywa bieg terminów przedawnienia, a ugoda, po złożeniu w sądzie i jej akceptacji przez sąd, zyskuje moc równą ugodzie zawartej przed sądem, która stanowi tytuł wykonawczy uprawniający do prowadzenia egzekucji (także Europejski Tytuł Egzekucyjny).

Ugoda wypracowana przez strony sporu, zatwierdzona przez sąd jest niezwruszalna, tak orzekł Sąd Najwyższy.

Niski koszt mediacji, łatwy do skalkulowania, w przeciwieństwie do kosztów związanych z procesem sądowym, reprezentacją prawników, ekspertyzami, biegłymi itp.

Sprawa w postępowaniu sądowym i mediacyjnym (porównanie).

KRYTERIUM

SĄD

MEDIACJA

MIEJSCE

w sądzie (publiczne rozpatrywanie sprawy)

w miejscu wskazanym przez mediatora (poufność, dyskrecja)

PROCEDURA

bardzo sformalizowana minimalnie sformalizowana

STRAŻNIK PROCEDURY

sędzia 

 mediator

(wybrany przez strony)

ROLA

STRON

konfrontacja stanowisk, odpowiedzi na pytania sędziego dot. sprawy, odpowiedzi na pytania drugiej strony/prawników wspólne poszukiwanie rozwiązania  sporu/konsensusu

ROLA

PRAWNIKÓW/

PEŁNOMOCNIKÓW

przygotowanie  strategii, zebranie dokumentów / dowodów i walka o korzystny wyrok w razie potrzeby konsultacja w zakresie bezpiecznych dla strony zapisów w ugodzie

ROLA 

STRAŻNIKA

PROCEDURY

udzielanie głosu stronom, pełnomocnikom, zadawanie pytań dot. konfliktu, wysłuchanie stron, świadków, ocena materiału dowodowego, wydanie wyroku

wysłuchanie stron, zadawanie pytań dot. oczekiwań, propozycji rozwiązań sporu, moderowanie w celu zbliżenia stron do satysfakcjonującego strony porozumienia, przygotowanie ugody w oparciu o ustalenia stron

WYNIK SPORU

wyrok

(wygrany – przegrany)

ugoda

(wygrany – wygrany)

KOSZTY

wysokie

(wpis sądowy, prawnicy, ekspertyzy itp.)

niskie

ŚREDNI CZAS TRWANIA

źródło: raport „Doing Business”, Bank Światowy i IFC, s. 128

~ 540 – 820 dni

~1 – 30 dni

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *