MEDIACJE

Zasady mediacji

Mediator dbając o dobro stron kieruje się w szczególności poniższymi zasadami.

Dobrowolność – strony dobrowolnie biorą udział w mediacji, przy czym mogą zrezygnować z udziału na każdym jej etapie.

Bezstronność – strony w mediacji mają równe prawa i są jednakowo traktowane. Mediator nie staje po żadnej stronie.

Neutralność – mediator jest neutralny co do przedmiotu sporu i wypracowanych rozwiązań. Mediator czuwa nad tym, by uzgodnienia były realne i konkretne. Nie narzuca rozwiązań, swojego światopoglądu i wartości.

Szacunek – mediator szanuje godność stron i dba, w szczególności, aby strony biorące udział w mediacji odnosiły się do siebie z szacunkiem. 

Poufność – wszystko, co jest omawiane w trakcie mediacji, jest poufne. Mediator nie ujawnia tego, co usłyszał osobom prywatnym ani instytucjom. 

Akceptowalność – mediator powinien być zaakceptowany przez strony. Proces mediacji kieruje się też regułami, zasadami, które zostają ustalone na początku wspólnego spotkania i zaakceptowane przez wszystkich uczestników mediacji.

Profesjonalizm – mediator powinien ukończyć specjalistyczne szkolenia z mediacji, mieć wiedzę z zakresu prawa, poszerzać wiedzę i umiejętności posługiwania się nią w praktyce. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *