CZYTELNIA

Zmiany dla dobra dzieci

 

Niebawem wejdą w życie zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, z myślą o dobru dziecka. Jeżeli rodzic utrudnia drugiemu kontakty z dzieckiem lub sprawowanie opieki naprzemiennej, wkroczy prokurator. Nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw ma przede wszystkim poprawić sytuację dzieci, które nie powinny ponosić konsekwencji konfliktu między rodzicami. Temu służyć ma między innymi wprowadzenie alimentów natychmiastowych.

Przyznanie alimentów natychmiastowych na rzecz dziecka od rodziców ma się odbywać w ciągu kilkunastu dni w postępowaniu nakazowym alimentacyjnym. Dziś sprawy o zasądzenie alimentów ciągną się miesiącami. W tym czasie tysiące samotnych matek, bo to ich w zasadzie dotyczy problem, czekają na ostateczną decyzję w sprawie świadczenia. Szybkie uzyskanie alimentów natychmiastowych będzie możliwe dzięki maksymalnemu uproszczeniu formalności:

– ubiegający się o alimenty będą mogli składać pozew na gotowym formularzu dostępnym w internecie;

– jest on prosty i łatwy do wypełnienia – większość ubiegających się o alimenty uniknie dzięki temu dodatkowych wydatków na adwokatów;

– poza odpisem aktu urodzenia dziecka do pozwu nie dołącza się dowodów.

Wysokość alimentów natychmiastowych ma być ustalana według jednej, uniwersalnej zasady. Co roku będzie ogłaszana kwota przeliczeniowa (zależna m.in. od minimalnego wynagrodzenia i współczynnika dzietności), która pozwoli precyzyjnie ustalić świadczenie w zależności od liczby dzieci w danej rodzinie. Na dziś wynosiłoby ono około 500 zł na jedno dziecko, 900 na dwoje dzieci, a 1200 zł – na troje. Dla porównania średnia wysokość alimentów zasądzonych w 2016 r. wyniosła 577 zł, a w pierwszej połowie 2017 r. – 590 zł. 

Projekt przewiduje alternatywną do istniejącej drogę dochodzenia do świadczenia alimentacyjnego poprzez alimentacyjny nakaz zapłaty, którym ustalane byłyby alimenty w wystandaryzowanej wysokości. Intencją wprowadzenia nowych dodatkowych rozwiązań – alimentów natychmiastowych – jest to, by samotni rodzice prosto i szybko mogli otrzymać pieniądze. Zachowana zostanie możliwość odwołania się od alimentacyjnego nakazu zapłaty. Co istotne, uzyskanie alimentów natychmiastowych nie zamyka drogi do domagania się w przyszłości wyższych na podstawie obecnie obowiązujących przepisów.

Projekt przewiduje również wygaśnięcie alimentów względem dziecka (poza dzieckiem posiadającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) z chwilą ukończenia przez nie 25 lat. Ze względu na wyjątkowe okoliczności, z powodu których dziecko nadal nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży obowiązywanie świadczenia alimentacyjnego na dalszy okres.

Nowe przepisy mają chronić skutecznie prawa rodzica, któremu drugi rodzic utrudnia kontakty z dzieckiem. Dzieci mają prawo do kontaktów z obojgiem rodziców, a prawo musi być sprawiedliwe i równe dla wszystkich – zarówno ojca, jak i matki. W myśl projektu, wobec osoby, która będzie utrudniać lub udaremniać drugiemu z rodziców orzeczone przez sąd kontakty z dzieckiem, sąd może wydać odpowiednie zarządzenia, np. przydzielić asystenta rodziny czy ustanowić nadzór kuratora sądowego.

Jeśli powyższe rozwiązania nie przyniosą efektu, problemów nie rozwiąże również nałożenie przez sąd kary pieniężnej. Rodzic utrudniający lub uniemożliwiający kontakty lub sprawowanie pieczy naprzemiennej ma podlegać odpowiedzialności karnej. Sprawa trafi do prokuratora na wniosek uprawnionego do kontaktu rodzica. Prokurator po pierwszym przesłuchaniu będzie mógł wyznaczyć np. 6-cio miesięczny okres próby. Jeśli w tym czasie rodzic będzie umożliwiał kontakt z dzieckiem, zgodnie z orzeczeniem sądu, prokurator umorzy sprawę. Jeśli nie – rodzic narazi się na grzywnę albo karę ograniczenia wolności, np. w postaci prac społecznych.

Źródło: www.rp.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *